Počet záznamů: 1  

Stres a Syndróm vyhorenia v paliatívnej starostlivosti

  1. Ciprichová, Daša
    Stres a Syndróm vyhorenia v paliatívnej starostlivosti [rukopis] / Daša Ciprichová. -- 2011. -- 119 strán. -- Ved. práce Martin Kupka. -- Abstrakt: Syndróm vyhorenia sa spája so zvýšenou angažovanosťou, zníženým pracovným výkonom a spokojnosťou s povolaním.Je predzvesťou zdravotných problémov. spôsobených stresom.Špecifickým cieľom našej štúdie bolo zhodnotenie stupňa závažnosti syndrómu vyhorenia,sledovanie vzájomných vzťahov medzi demografickými charakteristikami,postojom zdravotníckych pracovníkov k smrti a syndrómom vyhorenia v paliatívnej starostlivosti v porovnaní so zdravotníkmi chirurgických odborností.. -- Abstrakt: Burn-out is associated with low career satisfaction, decreased job performance and commitment. Burn-out is a good predictor of stress-related health problems. Specofic objectives in our study were to assess the levels of burn-out and to investigate the interrelationships between sociodemographic characteristics, death attitude profile and burnout of physicians and nurses working in palliative care compared with the same characteristics of health care professionals working in surgical specializations.
    Kupka, Martin, 1976-. Nedvěd, Jan. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie
    paliatívna starostlivosť. syndróm vyhorenia. stres. postoj k smrti. palliative care. burn-out syndrome. stress. death attitude. diplomové práce
    (043)378.2