Počet záznamů: 1  

Polní výzkum ukrajinského sexu Oksany Zabužko z feministického pohledu

  1. Kadlecová, Ester
    Polní výzkum ukrajinského sexu Oksany Zabužko z feministického pohledu [rukopis] / Ester Kadlecová. -- 2011. -- 78 s. (128 065), 2 s. : il. -- Ved. práce Uljana Cholod. -- Abstrakt: Magisterská práce mapuje literární vývoj od konce 80. let 20. století na Ukrajině, kdy do literatury začaly pronikat feministické tendence. Pokouší se zachytit proměny ukrajinské literární scény, která je spojena s tímto novodobým fenoménem. Na materiálu románu Polní výzkum ukrajinského sexu Oksany Zabužko se práce snaží o vymezit jednotlivé problémy spojené s ženskou tvorbou a vytvořením novodobé moderní hrdinky v literatuře.. -- Abstrakt: My magisterial work covers literature development from end of 1980s in Ukraine, when feminist trends started to pervade. It tries to capture changes of Ukrainian literary scene, which was connected with this modern phenomenon. In the "Field Work In Ukrainian Sex" by Oksana Zabuzhko, it tries to define particular issues connected with women writing and creating modern literary heroine.
    Cholodová, Uljana, 1968-. Anderš, Josef. Univerzita Palackého. Katedra slavistiky. Sekce ukrajinistiky
    Oksana Zabužko. postmodernismus. feminismus. ženská próza. novodobý román. nový typ hrdinky. Polní výkum ukrajinského sexu. Oksana Zabuzhko. postmodernism. feminism. women's prose. modern novel. new type of heroine. Field Work In Ukrainian Sex. diplomové práce
    (043)378.2