Počet záznamů: 1  

Self-koncept, alexithymie a disociace u pacientů s psychosomatickými poruchami

  1. Biolková, Monika
    Self-koncept, alexithymie a disociace u pacientů s psychosomatickými poruchami [rukopis] / Monika Biolková. -- 2011. -- 88 : grafy, tab. -- Ved. práce Roman Procházka. -- Abstrakt: Diplomová práce zkoumá výskyt alexithymie, psychické a somatoformní disociace ve spojitosti se selfkonceptem a strategiemi zvládání stresu u osob s psychosomatickými potížemi a u studentů psychologie studujících na Univerzitě Palackého v Olomouci.. -- Abstrakt: The thesis investigace incidence of alexithymia, psychic and somatoform dissociation in conjuction with self-concept and copig strategies of distress in individuals with psychosomatic difficulties and in students of Palackého University in Olomouc.
    Dostál, Daniel. Procházka, Roman. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie
    alexithymie. selfkoncept. psychická disociace. somatoformní disociace. strategie zvládání stresu. psychosomatika. alexithymia. self-concept. psychic dissociation. somatoform dissociation. coping strategies of distress. psychosomatics. diplomové práce
    (043)378.2