Počet záznamů: 1  

Bazální stimulace z pohledu jejich poskytovatelů

  1. Fabíková, Klára
    Bazální stimulace z pohledu jejich poskytovatelů [rukopis] / Klára Fabíková. -- 2010. -- 95 s., 14 s. obr. příloh : portréty, grafy, tab. + 1 CD. -- Ved. práce Martin Lečbych. -- Abstrakt: Diplomová práce sleduje u nás málo rozšířenou metodu bazální stimulace. Autorka seznamuje čtenáře s pojmem bazální stimulace, jejími oblastmi, metodami a možnostmi využití. Výzkum se zabývá otázkou bazální stimulace ve spojení s lidmi s mentálním a tělesným postižením a potřebnosti metody v práci s těmito lidmi. Sledovanými vlastnostmi jsou: empatie, trpělivost, znalost, důvěra.. -- Abstrakt: Diploma thesis folows up the method of basal stimulation, which is few-spread in Czech Republic. Autor introduce the term of basal stimulation, its features, methods and possibilities of usage. Research deals with connection of basal stimulation of mentally and physically affected people. It also wants to answer a necessity of application of this method for these people. The attributes in wiew are: empathy, patience, knowledge, trust.
    Lečbych, Martin,. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie
    Koncept bazální stimulace. osobnost. dotek. individuální přístup. psychologický výzkum. Concept of Basal stimulation. Personality. Touch. Individualization. Psychological research. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1