Počet záznamů: 1  

Hodnocení posturálních funkcí a pohybových stereotypů u dětí ze Základní školy v Lipníku nad Bečvou

  1. Horáková, Petra
    Hodnocení posturálních funkcí a pohybových stereotypů u dětí ze Základní školy v Lipníku nad Bečvou [rukopis] / Petra Horáková. -- 2009. -- 71 s.(74356 znaků), 15 s. příl : il., grafy, tab. -- Ved. práce Jarmila Riegerová. -- Abstrakt: Cílem diplomové práce je zhodnocení stavu posturálních funkcí, správnosti pohybových stereotypů a vyšetření hypermobility u dětí 10-13 let. Dále se zabývám kompenzačními metodami vedoucí k odstranění svalové dysbalance.. -- Abstrakt: The aim of this work was evaluation of the postural functions, motor stereotypes and investigation of hypermotility by children 10-13 years old. And then I occupy with compensation methods to eliminate muscular disbasia.
    Riegerová, Jarmila, 1943-. Univerzita Palackého. Katedra funkční antropologie a fyziologie
    svalová dysbalance. hypermobilita. pohybové stereotypy. vadné držení těla. kompenzační metody. muscular disbasia. hypermobility. postural stereotypes. faulty posture. compensation methods. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1