Počet záznamů: 1  

Internetové zdroje ve výuce českého jazyka a literatury

  1. Kratochvílová, Marie
    Internetové zdroje ve výuce českého jazyka a literatury [rukopis] / Marie Růžková. -- 2010. -- 76 + CD ROM. -- Ved. práce Hana Marešová. -- Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá využitím internetových zdrojů ve výuce a přináší náměty pro práci s nimi.. -- Abstrakt: This diploma thesis deals with the usage of internet sources during teaching and brings new ideas for the work with them.
    Marešová, Hana, 1972-. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury
    Internet. informační a komunikační technologie. zdroje. Internet. information and communication process. sources. diplomové práce
    (043)378.2