Počet záznamů: 1  

Jmenování soudců v ČR

  1. Marek, Karel
    Jmenování soudců v ČR [rukopis] / Karel Marek. -- 2010. -- Ved. práce Michal Bartoň. -- Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje právní úpravu procesu jmenování soudců do funkce. Dále je zde upraven postup v tomto procesu od kariéry justičního čekatel až po samotné jmenování. Věnuje se kauze Langer, která se týká tohoto procesu. Hlavní část práce je zaměřena na sporné otázky, které díky této kauze vznikly. Práce obsahuje přehled názorů na tyto sporné otázky.. -- Abstrakt: Bachelor thesis contains legislation of the process of appointing judges. Then there is a procedure in the process of judicial careers from trainee judges to appointment itself. Deals with the Langer case, which relates to this process. The main part focuses on controversial issues, which arose due this case. This work contains a summary of views on these controversial issues.
    Bartoň, Michal, 1976-. Jirásek, Jiří. Univerzita Palackého. Katedra ústavního práva
    Ústava ČR. prezident republiky. pravomoci prezidenta republiky. soudce. jmenování soudců. Nejvyšší správní soud. soudnictví. vláda. veřejná subjektivní práva. Constitution of the Czech Republic. President of the Republic. Presidential powers. judge. appointment of judges. The Supreme Administrative Court. judiciary. subjective public rights. bakalářské práce
    (043)378.22

Počet záznamů: 1