Počet záznamů: 1  

Hagiografie raně středověkého světce na příkladu života sv. Patrika

  1. Smolek, Tomáš
    Hagiografie raně středověkého světce na příkladu života sv. Patrika [rukopis] / Tomáš Smolek. -- 2009. -- 48 s. (129 449 znaků), 5 s. př. -- Ved. práce Tomáš Parma. -- Abstrakt: Práce se zabývá ve své první části obecně kultem svatých v pozdní antice a raném středověku. Druhou část práce tvoří ,,hagiografie" sv. Patrika. Tato část práce se zabývá nejprve dostupnými prameny o sv. Patrikovi, potom jeho životem a v úplném závěru je krátká kapitola pojednávající o kultu sv. Patrika v českých zemích.. -- Abstrakt: In its first part, the diploma thesis deals with the cult of saints in Late Antiquity and in the Early Middle Ages. The second part cosists of the hagiography of St. Patrick. This part of the diploma thesis is at first concerned with available sources of information, then by his life and in the final part there is a chapter dealing with the cult of St. Patrick in our country.
    Parma, Tomáš, 1971-. Univerzita Palackého. Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění
    kult. svatí. hagiografie. Sv. Patrik. Pozdní Antika. Raný středověk. cult. saints. hagiography. St. Patrick. Late Antiquity. Early Middle Ages. diplomové práce
    (043)378.2