Počet záznamů: 1  

Specifika tlumočení pro žáky/studenty se sluchovým postižením

  1. Marečková, Kateřina
    Specifika tlumočení pro žáky/studenty se sluchovým postižením [rukopis] / Kateřina Marečková. -- 2009. -- 102 + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Eva Souralová. -- Abstrakt: Diplomová práce se věnuje komunikačním systémům osob se sluchovým postižením a komplexně se zabývá problematikou tlumočení znakového jazyka. Výzkumná část se zabývá informovaností žáků devátých tříd základních škol pro sluchově postižené o tlumočnických službách a tyto data jsou následně porovnávány s informovaností studentů středních škol pro sluchově postižené. Východiskem pro volbu škol byl preferovaný vzdělávací přístup.. -- Abstrakt: The diploma thesis devotes to communication systems of deaf-impaired persons and it deals comprehensively with the problems of sign language interpreting. The research part is concerned with an awareness of 9th grade's students at lower secondary schools for deaf-impaired students about interpretator services and these data are subsequently compared with the awareness of students at secondary schools for deaf-impaired. The preferred educational approach was the base for the choice of the school.
    Souralová, Eva,. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky
    sluchové postižení. sluchová vada. tlumočení znakového jazyka. transliterace znakované češtiny. vizualizace mluveného jazyka. totální komunikace. bilingvální přístup. orální přístup. Deaf impairment. hearing defect. sign language interpreting. transliteration of Czech sign language. visualization of spoken language. total communication. bilingual approach. oral approach. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1