Počet záznamů: 1  

Homosexualita a bisexualita

  1. Omachelová, Edita
    Homosexualita a bisexualita [rukopis] / Edita Omachelová. -- 2009. -- Ved. práce Alena Plháková. -- Abstrakt: Homosexualita a bisexualita provází lidstvo od nepaměti, jen se mění postoje k těmto fenoménům. Cílem této práce je ukázat bisexualitu jako sexuální orientaci. Práce je koncipována jako teoreticko- výzkumná ve formě kvalitativního výzkumu.. -- Abstrakt: Homosexuality and bisexuality accompany the humankind from time immemorial; only the attitudes towards these phenomena are changing. The goal of this thesis is to present bisexuality as a sexual orientation. The thesis is conceived as a theoretical- research one, based on a qualitative research.
    Plháková, Alena, 1954-. Pechová, Olga,. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie
    HOMOSEXUALITA . BISEXUALITA . ORIENTACE . POSTOJE. HOMOSEXUALITY . BISEXUALITY . ORIENTATION . ATTITUDES. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1