Počet záznamů: 1  

Tělovýchova a sport v Severním Porýní - Westfálsku

  1. Vykoukal, Petr
    Tělovýchova a sport v Severním Porýní - Westfálsku / Petr Vykoukal. -- Abstrakt: V Severním Porýní - Westfálsku se v oblasti tělesné výchovy vzdělává tolik učítelů jako ve všech ostatních předmětech dohromady. Sleduje se zejména odklon od výkonnostního pojetí školní tělesné výchovy k zdravotnímu pojetí. Charakteristika osnov je vyjádřena poměrně velkým prostorem pro uplatnění tvůrčích schopností učitele. Dlouhodobá intencionální podpora sportovní činnosti ze strany resortu školství a v tělesné spolupráci se sportovními svazy přináší své výsledky.
    sport. učitelé. tělesná výchova. Německo
    796/799(430.1). 796.01-057