Počet záznamů: 1  

Baroko v Čechách

  1. Baroko
    Baroko v Čechách : průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha / editorka Marcela Vondráčková. -- V Praze : Národní galerie, 2013. -- 245 stran : ilustrace (převážně barevně), portréty. -- Na obálce nad názvem a v prelimináriích: Národní galerie v Praze - Schwarzenberský palác. -- Resumé: Průvodce expozicí barokního umění ze sbírek Národní galerie v Praze a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Představuje vynikající díla období baroka v českých zemích z oblasti malířství, sochařství a užitého umění. -- ISBN : 978-80-7035-527-5 (brožováno).
    Vondráčková, Marcela. Archeologický ústav (Akademie věd ČR : Praha, Česko). Schwarzenberský palác (Praha, Česko)
    Národní galerie (Praha, Česko). Uměleckoprůmyslové museum (Praha, Česko). 17.-18. století. české výtvarné umění. užité umění. barokní umění. umělecké sbírky. muzejní sbírky. Praha (Česko). katalogy. průvodce
    72/76(437.3). 745/749.05. 7.034.7. 72/76:069.5. 069.5. (437.3). (437.311). (083.82). (036)

Počet záznamů: 1