Počet záznamů: 1  

Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky

  1. Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky (2019 : Trnava, Slovensko)
    Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie, 7.-8. november 2019, Trnava, Slovenská republika / editor Juraj Jankuv. -- Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. -- 317 stran. -- ISBN : 978-80-568-0336-3 (brožováno).
    Jankuv, Juraj
    mezinárodní právo životního prostředí. Slovensko. Česko. sborníky konferencí
    341:502/504. (437.6). (437.3). (062.534)

Počet záznamů: 1