Počet záznamů: 1  

Manganaté komplexy se superoxid dismutázovou (SOD) aktivitou využitelné v tomografii magnetické rezonance (MRI)

  1. Pražáková, Marie,
    Manganaté komplexy se superoxid dismutázovou (SOD) aktivitou využitelné v tomografii magnetické rezonance (MRI) [rukopis] / Marie Pražáková. -- 2019. -- 53 : il., grafy, schémata, tab. -- Oponent Michal Čajan. -- Ved. práce Bohuslav Drahoš. -- Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na stručný popis diagnostické metody tomografie magnetické rezonance (MRI) a na způsob funkce kontrastních látek užívaných v klinické praxi. Rovněž je zaměřena na popis funkce superoxid dismutas a jejich mimik. Dále se práce zabývá syntézou derivátů 15členného pyridinového makrocyklického ligandu L1 (4,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]oktadeka-1(18),14,16-trien) obsahující dlouhý alifatický řetězec, L1Oct (4-(oktadecyl)- 4,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]oktadeka-1(18),14,16-trien), L1Oct2 (4,12-bis(oktadecyl)-4,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]oktadeka-1(18),14,16-trien) a syntézou strukturně podobného makrocylického ligandu L2 (16-chloro-6,9-dioxa-3,12,18-triazabicyklo[12.3.1]oktadeka-1(18),14,16-trien) a jeho derivátu L2Oct (16-oktadekanoxy-6,9-dioxa-3,12,18-triazabicyklo[12.3.1]oktadeka-1(18),14,16-trien). Připravené ligandy byly dále charakterizovány pomocí vybraných experimentálních metod. Dále byly studovány roztoky manganatých komplexů s ligandy L1Oct a L2. U prvního z nich byla potvrzena tvorba micelárních struktur, u obou komplexů byla prokázána SOD aktivita a bylo provedeno měření relaxačních časů T1, které potvrdilo jejich chování jako kontrastních látek pro MRI.. -- Abstrakt: The diploma thesis is focused on brief description of Magnetic Resonance Imaging (MRI) and function of contrast agents used in this diagnostic method. It is also focused on superoxid dismutases and SODs mimics. The thesis deals with synthesis of 15membred macrocycle L1 (4,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]octadeca-1(18),14,16-triene) and its derivates with long alifatic side chain L1Oct (4-(oktadecyl)- 4,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]octadeca-1(18),14,16-triene), L1Oct2 (4,12-bis(oktadecyl)-4,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]octadeca-1(18),14,16-triene) as well as synthesis of analogous macrocycle L2 (16-chloro-6,9-dioxa-3,12,18-triazabicyclo[12.3.1]oktadeca-1(18),14,16-triene) and its derivate L2Oct (16-oktadecoxy-6,9-dioxa-3,12,18-triazabicyklo[12.3.1]oktadeca-1(18),14,16-triene). Synthesized ligands were characterized with common experimental methods. Manganese(II) complexes with L1Oct and L2 were studied in solution. Formation of micellar structure was confirmed for the first one. Both complexes possesed SOD activity and determination of the T1 relaxation times confirmed their behaviour as MRI contrast agents.
    Čajan, Michal. Drahoš, Bohuslav. Univerzita Palackého. Katedra anorganické chemie
    pyridin. makrocyklus. ligand. mangan. kontrastní látka. superoxid dismutasa. SOD mimika. micela. pyridine. macrocycle. ligand. manganese. contrast agent. superoxid dismutase. SOD mimics. micelle. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1