Počet záznamů: 1  

Čtenářství a čtenářská gramotnost u žáků prvního stupně základních škol

  1. Magerová, Hana,
    Čtenářství a čtenářská gramotnost u žáků prvního stupně základních škol [rukopis] / Hana Magerová. -- 2019. -- 79 stran, 9 stran příloh + 1 CD. -- Oponent Jana Sladová. -- Ved. práce Jana Kusá. -- Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na čtenářskou gramotnost, její roviny, etapy a aspekty, především se však věnuje faktorům, které čtenářskou gramotnost ovlivňují. Využitím mezinárodního testu PIRLS a sestaveného dotazníku mapuje úroveň čtenářské gramotnosti a vliv zvolených faktorů na její rozvoj u žáků čtvrtých a pátých tříd vybraných základních škol ve Frýdku-Místku. Dále se také zabývá pojmy čtenář a čtení.. -- Abstrakt: This thesis is focused on reading literacy, its levels, stages and aspects, but above all it deals with factors that influence reading literacy. Using the PIRLS international test and the compiled questionnaire, it maps the level of reading literacy and the influence of selected factors on the development of children in the fourth and fifth grades in selected elementary schools in Frýdek-Místek. Moreover this thesis is focused on reader and reading skills.
    Sladová, Jana,. Kusá, Jana, 1984-. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury
    čtenářská gramotnost. čtenář. čtení. PIRLS test. dotazník pro žáky. reading literacy. reader. reading. PIRLS test. questionnaire for pupils. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1