Počet záznamů: 1  

Pohledy na kvalitu života osob se senzorickým postižením

  1. Ludíková, Libuše, 1957-
    Pohledy na kvalitu života osob se senzorickým postižením / Libuše Ludíková a kolektiv. -- [Olomouc] : [Univerzita Palackého. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami], [2019]. -- 1 online zdroj. -- Název z elektronického zdroje. -- Obsahuje poznámky editora elektronické verze.
    osoby se zrakovým postižením. osoby se sluchovým postižením. kvalita života. sociální integrace. rovnost příležitostí. Česko. kolektivní monografie
    316.344.6-056.262. 316.344.6-056.263. 316.728-021.465. 364-786. 364.614.8. (437.3). (437.1/.3). (048.8:082)