Počet záznamů: 1  

Archaeologia historica

  1. Archaeologia
    Archaeologia historica. -- 42, 1-2 (2017). -- V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost ; V Praze : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2017. -- ISSN : 0231-5823.
    archeologie středověku. archeologické výzkumy - Evropa. archeologické nálezy. archeologické památky
    902"04/14". 902.2. 902:904. (4). (062.534)
Počet záznamů: 1