Počet záznamů: 1  

Postoj dětí mladšího školního věku ke čtení

  1. Fojtíková, Dana
    Postoj dětí mladšího školního věku ke čtení [rukopis] / Dana Fojtíková. -- 2018. -- 73 s. (112 650 znaků) + CD ROM. -- Oponent Pavel Neumeister. -- Ved. práce Pavla Andrysová. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá postojem dětí mladšího školního věku ke čtení. V teoretické části práce je popsáno vývojové období dětí mladšího školního věku, čtení (druhy a způsoby, čtenářské návyky, poruchy čtení), dětského čtenáře, čtenářskou gramotnost a mezinárodní výzkumy RLS, PIRLS a PISA. Empirická část interpretuje výsledky z dotazníkového šetření.. -- Abstrakt: This diploma thesis deals with the attitude of younger school age children to reading. In the theoretical part of the thesis is described the development period of younger school age children, reading (varieties and manners, reading habits, reading disorders), child´s reader, reading literacy and the international researches of RLS, PIRLS and PISA. The empirical part interprets the results of the survey.
    Neumeister, Pavel. Andrysová, Pavla. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností
    Mladší školní věk. čtení. čtenářské návyky. čtenář. dětský čtenář. čtenářská gramotnost. mezinárodní výzkumy RLS. PIRLS a PISA. Younger school age child. reading. reading habits. reader. child´s reader. reading literacy. the international research of RLS. PIRLS and PISA. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1