Počet záznamů: 1  

Analýza učitelských konceptů výuky literatury na základní škole

  1. Jordová, Veronika
    Analýza učitelských konceptů výuky literatury na základní škole [rukopis] / Veronika Vránová. -- 2018. -- 112 s. (204 505 znaků) + 1 CD ROM. -- Oponent Jana Sladová. -- Ved. práce Jaroslav Vala. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá učitelskými koncepty výuky literatury na základní škole. Cílem práce je prozkoumat současnou podobu literární výchovy na 2. stupni ZŠ. Nejprve byly shrnuty teoretické poznatky k dané problematice, na jejichž základě byla vystavěna praktická část práce. Hlavní cíl práce spočívá ve výzkumu, který byl realizován mezi učiteli literatury na 2. stupni ZŠ, v rámci nějž bylo zkoumán přístup učitelů k výuce, výukové metody, které využívají, výukové cíle a jejich důležitost aj.. -- Abstrakt: This diploma thesis aims to analyse the teachers' concepts of teaching literature in lower-secondary school. The aim of this thesis is to explore how the literature classes look like according to teachers. At first, theoretical background was studied. Based on that, the practical part of the thesis was created. The main aim of this diploma thesis was to research the teachers' approaches to teaching literature, the methods they use, the aims that they set for their classes, etc.
    Sladová, Jana, 1962-. Vala, Jaroslav, 1975-. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury
    koncepty. metody. přístupy. 2. stupeň ZŠ. výuka literatury. literární výchova. školství. concepts. methods. approaches. lower secondary school. literature teaching. education. diplomové práce
    (043)378.2