Počet záznamů: 1  

Analýza učitelských konceptů výuky literární výchovy na základní škole

  1. Lubasová, Kateřina
    Analýza učitelských konceptů výuky literární výchovy na základní škole [rukopis] / Kateřina Lubasová. -- 2017. -- 65 s. (132690 znaků) : schémata, tab. + Příloha 1: RVP Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Příloha 2: ŠVP : Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň a 2. stupeň Příloha 3: Školní učební plán- 1.stupeň a 2. stupeň. -- Oponent Jana Sladová. -- Ved. práce Jaroslav Vala. -- Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na analýzu učitelských konceptů výuky literární výchovy na základní škole. Cílem práce bylo prozkoumat a odhalit skutečné užívané metody výuky literární výchovy a to jak na 1. tak i na 2. stupni základní školy. Bylo zjištěno, že výuka probíhá převážně za aplikace tradičních metod výuky a nástup inovativních moderních metod je nedostatečně progresivní. Výzkum prokázal, že učitelé mají zájem užívat těchto metod, ale nemají pro to k dispozici didaktický materiál v knižní podobě, který by jim umožnil bez časově náročných studií a příprav, je aplikovat a užívat.. -- Abstrakt: This thesis deals with the analysis of literature teaching concepts in primary education. The main aim was to explore and reveal the methods that are actually used in elementary schools. The research shows that mostly traditional methods are applied and the involvement of modern innovative methods is not sufficiently progressive. The research also proved that teachers are interested in using such methods, but there is not any methodical material available to help them to apply them without any need for time-consuming studies or preparations.
    Sladová, Jana,. Vala, Jaroslav, 1975-. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury
    RVP. ŠVP. literární výchova. čtenář. inovativní moderní metody výuky. učitel. žák. prožitek. tvořivost. dovednosti. poznatky. RVP. ŠVP. National curicculum. literary education. reader. innovative teaching methods. teacher. learner. experience. creativity. skills. knowledge. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1