Počet záznamů: 1  

Exilová léta Vladimíra Neuwirtha a Opus bonum

  1. Bakeš, Ondřej
    Exilová léta Vladimíra Neuwirtha a Opus bonum [rukopis] / Ondřej Bakeš. -- 2017. -- Ved. práce Tomáš Parma. -- Oponent Jitka Jonová. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá především exilovým obdobím teologa, lingvisty, literáta, filozofa a křesťanského myslitele Vladimíra Neuwirtha. Z předexilového období zdůrazňujeme jím založené tzv. Společenství a léta strávená ve vězení. Po odchodu do zahraničí je předmětem našeho zájmu pobyt v Lovani a ve Frankfurtu s důrazem na sdružení Opus bonum a sociální práci mezi uprchlíky, zejména z ČSSR. U Opus bonum sledujeme vnitřní vývoj v interakci s Českou duchovní správou, především skrze pořádání Akademických týdnů. Z následujících Neuwirthových projektů věnujeme již jen okrajově pozornost jeho studiu života a díla J. W. Goetheho a aktivitám spojeným s knihovnou Bibliotheca Cyrillo-Methodiana. Práce se opírá o dosud nepublikovanou korespondenci a vzpomínky pamětníků.. -- Abstrakt: The thesis deals with the legacy of exil theologian, linguist, writer, philosopher and Christian thinker Vladimír Neuwirth. From the period before Neuwirth´s exile we take attention to the so called Společenství (Community) and to his activities during the years spent in prison. After leaving Czechoslovakia got Neuwirth´s work new horizons. From the entire spectrum of new interests, we follow his activities in Leuwen and Frankfurt, especially in the Opus bonum association and his social work among refugees, mainly from Czechoslovakia. We describe the refining ideas and profiling mission of the Opus bonum and its cooperation with the Czech spiritual administration, mainly in the organization of the Academic weeks. Other Neuwirth´s projects, like the study of the life and work of J. W. Goethe and activities related with Bibliotheca Cyrillo-Methodiana are mentioned only marginally The work is based on unpublished correspondence and memories of witnesses.
    Parma, Tomáš, 1971-. Jonová, Jitka,. Univerzita Palackého. Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění
    Katolická církev. kultura. náboženství. perzekuce křesťanů v době totality. Vladimír Neuwirth. Společenství. Opus Bonum. Bibliotheca Cyrillo-Methodiana. exil. kněžství. Anastáz Opasek. Karel Skalický. rodina Čemusova. The Catholic Church. culture and religion. persecution of Christians at the time of totality. Vladimír Neuwirth. Community (Spolecenstvi). Opus Bonum. Bibliotheca Cyrillo-Methodiana. exile. priesthood. Anastáz Opasek. Karel Skalický. Čemus family. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1