Počet záznamů: 1  

Úvod do práce s rodinami migrantů s udělenou mezinárodní ochranou

  1. Bejček, Jan Matěj
    Úvod do práce s rodinami migrantů s udělenou mezinárodní ochranou : právní aspekty uprchlictví, specifika sociální práce s rodinami uprchlíků, integrace a vzdělávání dětí a žáků z uprchlických rodin / Jan Matěj Bejček. -- Vydání I. -- Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016. -- 188 stran. -- ISBN : 978-80-7452-123-2 (brožováno).
    uprchlíci. právní postavení. děti uprchlíků. sociální práce. integrace imigrantů. vzdělávání cizinců. Česko. monografie
    314.151.3-054.73. 316.346.32-053.2-054.73. 364-78. 364-786-054.72. 376.74. (437.3). (048.8)

Počet záznamů: 1