Počet záznamů: 1  

Rodinné právo

  1. Rodinné
    Rodinné právo : podle stavu k 24. 8. 2015 Sociálně-právní ochrana dětí ; Mezinárodněprávní ochrana dítěte ; Registrované partnerství. -- Rodinné právo (2015). -- Ostrava : Sagit, 2015. -- 192 stran. -- (ÚZ úplné znění ; č. 1098). -- Obsahuje též: Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině -- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí -- Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte -- Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. -- ISBN : 978-80-7488-128-2 (brožováno).
    rodinné právo. sociálně-právní ochrana dětí. mezinárodní právo. registrované partnerství. Česko. zákony. právní předpisy
    316.837:347.628.41. 341. 349.3-053.2. 347.61/.64. (437.3). (094.5)