Počet záznamů: 1  

Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy

  1. Perspektivy
    Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy : III. olomoucké speciálněpedagogické dny : sborník příspěvků z konference : XVI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : III. konference mladých vědeckých pracovníků : téma konference: perspektivy speciální pedagogiky?! = Perspectives of Special Needs Education - Needs, Possibilities and Challenges / Miluše Hutyrová, Kateřina Kroupová, Jiří Langer (eds.). -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 251 stran : ilustrace. -- "Konference se konala 17.-18. března 2015 v Olomouci". -- Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií. -- ISBN : 978-80-244-4907-4 (brožováno) ; neprodejné.
    Hutyrová, Miluše. Kroupová, Kateřina. Langer, Jiří, 1979-. Univerzita Palackého. Ústav speciálněpedagogických studií. Olomoucké speciálněpedagogické dny (konference) Olomouc, Česko)
    speciální pedagogika. osoby se specifickými potřebami. sborníky konferencí
    376. 316.344.6-056.26/.3. (062.534)