Počet záznamů: 1  

Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam

  1. Lê, Bạch Dương
    Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam = Social protection for the most needy in Vietnam / Lê Bạch Du'o'ng, Ðặng Nguyên Anh, Khuất Thu Hồng, Lê Hoài Trung, Robert Leroy Bach. -- Hà Nội : Nhà xuất bản Thế Giới, 2005. -- 285 stran : ilustrace. -- ISBN : (Brožováno).
    Ðặng, Nguyên Anh. Khuất, Thu Hồng. Lê, Hoài Trung. Bach, Robert Leroy
    chudí. osoby se zdravotním postižením. sociální politika. blahobyt. Vietnam. monografie
    17.023.35. 36. 316.344.6-056.26/.3. 364.662-051. (597). (048.8)