Počet záznamů: 1  

Papier

  1. Sekerešová, Ľubomíra
    Papier [rukopis] / Ľubomíra Sekerešová. -- 2013. -- text 54 s., přílohy 21 s. : il. + CD ROM. -- Ved. práce Mária Danielová. -- Abstrakt: Diplomová práca sa skladá z teoretickej, praktickej a pedagogickej časti. Teoretická časť pojednáva o potenciáli a využití papiera, predovšetkým vo výtvarnom umení. Taktiež uvádza súčasných šperkárov, ktorí s týmto materiálom pracujú. Praktickú časť tvorí kolekcia šperkov vytvorených z papier mache a kovov: meď, hliník, mosadz. Výsledná kolekcia šperkov má názov ?Odo mňa, tebe?. Pedagogická časť uvádza príklady použitia ručného papiera vo výučbe.. -- Abstrakt: This thesis consists of theoretical, practical and educational part. The theoretical part deals with a potential and use of paper, especially in the visual arts. Also features contemporary jewelery makers, who are already working with this material. The practical part consists of a collection of jewelry created from papier-mâché and metals: copper, aluminum, brass. The resulting jewelery collection is entitled "From me, to you". Education section provides examples of using handmade paper in the classroom.
    Danielová, Mária. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy
    papír. umění papíru. papírmašé. recyklace. forma. ruce. dotyk. šperk. paper. paper art. papier-mâché. recycling. form. hand. touch. jewel. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1