Počet záznamů: 1  

Hodnocení zaměstnanců ve firmě XY

  1. Hodnocení zaměstnanců ve firmě XY [rukopis] / Leona Poldová. -- 2013. -- 68 s. (105 244 znaků). -- Oponent Veronika Gigalová. -- Ved. práce Jitka Hanáčková. -- Abstrakt: Cílem této práce je deskripce systému hodnocení ve firmě XY, určení nedostatků v systému hodnocení a návrh na jeho zlepšení. V terminologické části je zmíněna návaznost na další personální činnosti a vymezeny základní pojmy, které s hodnocením zaměstnanců souvisí. V další části je popsán současný hodnotící systém ve firmě XY. Vyústěním práce je určení nedostatků v tomto hodnotícím procesu a návrh na jeho změny.. -- Abstrakt: The aim of this thesis is to describe the evaluation system of company XY, identify gaps in the system of evaluation and the proposal for its improvement. In the terminological part is mentioned in relation to other personal activities and basic terms which relates to the staff evaluation . The next part describes the current evaluation system in company XY. The outcome of this work is to identify deficiencies in the evaluation process and a proposal for its changes.
    Gigalová, Veronika. Hanáčková, Jitka. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky
    hodnocení zaměstnanců. systém hodnocení. kritéria hodnocení. metody hodnocení. kompetenční model. evaluation of employees. evaluation system. evaluation criteria. evaluation methods. competency model. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1