Počet záznamů: 1  

Architektura konce 19. a počátku 20. století v okrese Nový Jičín (1885-1914). Nový Jičín, Kopřivnice, Příbor, Štramberk

  1. Rolinčinová, Marika
    Architektura konce 19. a počátku 20. století v okrese Nový Jičín (1885-1914). Nový Jičín, Kopřivnice, Příbor, Štramberk [rukopis] / Marika Rolinčinová. -- 2011. -- 176 stran (237 859 znaků) : il. + 37 stran obrazové přílohy, soupis obrazových příloh, prezentace obrazové části (příloha CD). -- Ved. práce Rostislav Švácha. -- Abstrakt: Práce se zabývá urbanismem a architekturou na přelomu 19. a 20. století na příkladu čtyř vybraných měst v okrese Nový Jičín (Nový Jičín, Kopřivnice, příbor, Štramberk). Tyto poměrně malá města představují nejrůznější proudy od přísného historismu osmdesátých let, přes známé realizace pozdního historismu, všechny projevy secese až po stavby reflektují vskutku moderní formy. Zaměříme se především na architekty a jejich tvorbu, která nejvýrazněji ovlivnila stavební produkci ve sledovaném období.. -- Abstrakt: This thesis deals with the architecture of four cities in the district of Nový Jičín (Nový Jičín, Kopřivnice, Příbor, Štramberk) at the turn of 19th and 20th century. Rather small cities represent different streams of architecture. In this period we can observe the development of the local architecture - from strict historicism forms, despite the well-known realizations of late historicism, all manifestations of art nouveau to the really modern forms. Furthermore we focus on architects and their projects, that greatly influenced and enriched the building production of that time.
    Švácha, Rostislav, 1952-. Univerzita Palackého. Katedra teorie a dějin výtvarných umění
    Architektura. historismus. secese. Nový Jičín. Kopřivnice. Příbor. Štramberk. Architecture. historicism. secession. Nový Jičín. Kopřivnice. Příbor. Štramberk. diplomové práce
    (043)378.2