Počet záznamů: 1  

Nízkoprahové zařízení KamPak? Slavičín v systému služeb sociální prevence

  1. Dvořáková, Kristýna
    Nízkoprahové zařízení KamPak? Slavičín v systému služeb sociální prevence [rukopis] / Kristýna Dvořáková. -- 2011. -- 134 stran. -- Ved. práce Dagmar Pitnerová. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Tuto sociální službu podrobně představuje a věnuje se také charakteristice mládeže ve věku od 15 do 26 let, oblasti rizikového chování a sociálně patologickým jevům, které se mezi mládeží vyskytují. V diplomové práci je popsán proces tvorby a ověření metodiky sociálně ? komunikačního programu s názvem ?Mezi námi?.. -- Abstrakt: This thesis deals with the youth drop ? in center KamPak? Slavičín. This social service describes in detail and focuses on the characteristics of youth aged 15 to 26 years, the risk behavior and socio-pathological phenomena that occur among young people. The thesis describes the process of creation and verification methodology of social - communication program called "Mezi námi".
    Pitnerová, Dagmar, 1963-. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností
    nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. adolescence. prevence. sociálně ? patologické jevy. rizikové chování. sociálně ? komunikační program. youth drop ? in center. adolescence. prevention. socio-pathological phenomena. risk behavior. social - communication program. diplomové práce
    (043)378.2