Počet záznamů: 1  

Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského

  1. Archiv
    Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : Acta Comeniana. -- Praha : Academia, 1957-1970. -- 4 sv. ; 24-25 cm. -- Popsáno podle: roč. 22 (1963) (vyd. 1964). -- V r. 1964 vyšla bibliografie článků za roč. 1-20 (1910-1961). -- ISSN : 0232-0878.
    Pedagogický ústav J.A. Komenského (Československá akademie věd)
    Komenský, Jan Amos, 1592-1670. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského (časopis). 1956-1968. 1957-1968. 17. století. komeniologie. intelektuální život. Česko. články. sborníky
    001.891:1/3. 929Com. 001.83-027.22. (437.3). (046). (062.552)
Počet záznamů: 1