Počet záznamů: 1  

Aplikovaná mikrobiológia požívatín

  1. Görner, Fridrich, 1921-2006
    Aplikovaná mikrobiológia požívatín : principy mikrobiológie požívatín, potravinársky významné mikroorganizmy a ich skupiny, mikrobiológia potravinárskych výrob, ochorenia mikrobiálneho pôvodu, ktorých zárodky sú prenášené požívatinami / F. Görner, Ľ. Valík. -- 1. vyd. -- Bratislava : Malé centrum, 2004. -- 528 s. : il. -- ISBN : 80-967064-9-7 (brož.).
    Valík, Ľubomír
    potravinářská mikrobiologie. potraviny. příručky
    612.392/.398. 613.26/.29. 663/664. 579.67. (035)

Počet záznamů: 1