Počet záznamů: 1  

Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae

  1. Acta
    Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae : Formatio et protectio naturae. -- Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, [1976]-1992. -- Popsáno podle roku 1977, roč. 2. Od roku 1991 jsou jednotlivá čísla vydávána s ISBN.
    ekologie. hydrologie. flóra. geologie. sborníky
    574. 556. 581.9. 55. (062.552). (081). (082)
Počet záznamů: 1