Počet záznamů: 1  

Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011

  1. Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí (2011 : Plzeň, Česko)
    Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011 : kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského /. -- Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí (2011). -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011 Plzeň Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. -- 282 s. -- ISBN : 978-80-7380-354-4 (brož.).
    Knoll, Vilém, 1977-. Beránek, Petr, 1979-. Zeiller, Franz Edler von, 1751-1828. Západočeská univerzita. Katedra právních dějin
    soukromé právo. právní dějiny. kodifikace práva. právní věda. Evropa. sborníky konferencí
Počet záznamů: 1