Počet záznamů: 1  

Sborník pedagogické fakulty University Karlovy k šedesátým narozeninám prof. dr. Josefa Plavce

  1. Sborník
    Sborník pedagogické fakulty University Karlovy k šedesátým narozeninám prof. dr. Josefa Plavce / [redigoval Bohumír Štědroň]. -- 1. vyd. -- Praha : Universita Karlova, 1966. -- 405 s. : noty. -- (Sborník prací Pedagogické fakulty Karlovy univerzity. Řada hudebně výchovná ; roč. 1., č. 1). -- Resumé: Sborník vydaný k 60. narozeninám významného pedagoga, sbormistra, hudebního vědce a skladatele. V první části přináší studie z oboru pedagogiky a interpretace, v druhé z historie a kritiky, ve třetí rozbory jubilantových skladeb, ve čtvrté projevy jeho přátel a žáků a v závěrečné podrobný bibliografický přehled skladeb a spisů J. Plavce. -- ISBN : (Váz.).
    Štědroň, Bohumír, 1905-1982. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta (Praha, Česko)
    Plavec, Josef, 1905-1979. hudební pedagogové. hudební pedagogika. interpretace a přijetí literárního díla. sborníky. jubilejní publikace. biografie
    82.07. 78.071.4. 37.01:78. (092). (082.2). (082)