Počet záznamů: 1  

Rukopisy z Nag Hammádí

  1. Rukopisy
    Rukopisy z Nag Hammádí. 3, Kodex III/3-4, Kodex V/1 a 5 / uspořádal W.B. Oerter ; [z koptských originálů přeložili a úvody a komentáři opatřili Marek Dospěl, Wolf B. Oerter a Zuzana Vítková]. -- Vyd. 1. -- Praha : Vyšehrad, 2010. -- 224 s. : il., faksim. -- (Knihovna rané křesťanské literatury ; sv. 6). -- Obsahuje: Požehnaný Eugnóstos -- Moudrost Ježíše Krista -- Zjevení Adamovo. -- ISBN : 978-80-7429-142-5 (váz.) : Kč 298,00.
    Oerter, Wolf B., 1947-. Dospěl, Marek, 1977-. Vítková, Zuzana
    Rukopisy z Nag Hammádí. 2.-5. století. biblické postavy. biblické události. křesťanské učení. řecká antická filozofie. novozákonní apokryfy. starověké rukopisy. koptské rukopisy. textová analýza. Nag Hammádí (Egypt). studie. texty
    091(=412). 091"652". 27-252. 14(38). 27-1/-9. 2-236.5. 801.73. (620). (0:82-9). (048.8)

Počet záznamů: 1