Počet záznamů: 1  

Bohemia jesuitica 1556-2006

  1. Jezuité v Českých zemích - Bohemia Jesuitica 1556-2006 (2006 : Praha, Česko)
    Bohemia jesuitica 1556-2006. Tomus 2 / ed. Petronilla Cemus ; in cooperatione cum Richard Cemus ; ex commissione Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis et Provinciae Bohemiae Societatis Jesu. -- 1. vyd. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010. -- s. 623-1511 : il., port., faksim. -- Katalogizováno podle dotisku. -- 3131036586 - dotisk. -- Sborník příspěvků konference, pořádané Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova a Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, konané ve dnech 25.-27.4.2006 v prostorách Katolické teologické fakulty UK. -- ISBN : 978-80-246-1755-8 (Karolinum : brož.). -- 978-3-429-03268-5 (Echter : brož.).
    Čemus, Richard, 1954-. Čemus, Petronilla. Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta. Jezuité. Česká provincie
    Ignác z Loyoly, svatý, 1491-1556. Jezuité. 1556-2006. jezuité. křesťanští světci. ignaciánské exercicie. jezuitská spiritualita. církevní život. křesťanské misie. dějiny vědy. křesťanské umění. křesťanství a společnost. křesťanství a kultura. Česko. Španělsko. sborníky konferencí
    272-584.7. 27-76. 7.032/038:27. 27-662:316.74. 27-662:3. 001(091). 27-4. 27-789.5-1/-9. 27-36. 27-789.5. (437.3). (460). (062.534)