Počet záznamů: 1  

Osmanská moc ve střední a jihovýchodní Evropě v 16.-17. století

  1. Osmanská
    Osmanská moc ve střední a jihovýchodní Evropě v 16.-17. století : sborník prací z vědeckého zasedání československo-jugoslávské historické komise v Brně 3.-5.11.1975. II. svazek / [redaktor Zdenka Veselá]. -- Praha : Československo-sovětský institut ČSAV, 1977. -- S. 266-555. -- ISBN : (Brož.).
    Veselá, Zdeňka, 1930-1998. Československo-jugoslávská historická komise. Československá sekce. Vědecké zasedání (1975 : Brno, Česko)
    16.-17. století. dějiny. expanzionismus. islamizace. osmanská říše. Evropa střední a východní. sborníky konferencí
    93/94. 327.2. 28-634-767. (560). (4-191.2)+(4-11). (062.534)

Počet záznamů: 1