Počet záznamů: 1  

Rukopisy z Nag Hammádí

  1. Rukopisy
    Rukopisy z Nag Hammádí. 2, Kodex VI/2 A4, Kodex IX/1-3 / uspořádali W.B. Oerter a Z. Vítková ; [z koptských originálů přeložili a úvody a komentáři opatřili Wolf B. Oerter, Pavel Ryneš a Zuzana Vítková]. -- Vyd. 1. -- Praha : Vyšehrad, 2009. -- 200 s. : il., faksim. -- (Knihovna rané křesťanské literatury ; sv. 5). -- Obsahuje: Hrom: dokonalá mysl -- Porozumění naší velké moci -- Melchisedek -- Nórea -- Svědectví pravdy. -- ISBN : 978-80-7429-017-6 (váz.) : Kč 248,00.
    Oerter, Wolf B., 1947-. Vítková, Zuzana. Ryneš, Pavel
    Rukopisy z Nag Hammádí. 2.-5. století. biblické postavy. biblické události. esoterické pojetí. křesťanské učení. gnóze. hermetismus. řecká antická filozofie. novozákonní apokryfy. starověké rukopisy. koptské rukopisy. Nag Hammádí (Egypt). studie. texty. kritická vydání
    2-236.5. 133. 27-1/-9. 255.85. 27-874. 141.331. 14(38). 27-252. 091"652". 091(=412). 801.73. 811.162.3'25. (620). (048.8). (0:82-9). (0.027)