Počet záznamů: 1  

PET in oncology

  1. PET
    PET in oncology / S. Dresel (Ed.). -- Berlin : Springer, c2008. -- xii, 253 s. : il. -- (Recent Results in Cancer Research ; 170). -- Pod názvem: With 97 figures in 225 separate illustrations, 97 in color and 29 tables. -- ISBN : 9783540312024 (váz.). -- ISSN : 00800015.
    Dresel, Stefan
    maligní nádorová onemocnění. onkologie. pozitronová emisní tomografie. nukleární medicína. radiodiagnostika. počítačová tomografie. nádory. tomografie emisní počítačová. monografie
    (048.8). 616-006.04. 616-073.7. 616-073.7:004

Počet záznamů: 1