Počet záznamů: 1  

mentální retardace

 1. SYSd008607
  LBL
   
  03172nz--a2200517n--4500
  003
   
  CZ-PrNML
  005
   
  20190108
  008
   
  990101-n-ancnnbaba-----------a-ana-----d
  035
   
  $a (DNLM)D008607
  040
   
  $a ABA008 $b cze
  072
   
  $a C10. $x 597. $x 606. $x 360
  072
   
  $a C23. $x 888. $x 592. $x 604. $x 646
  072
   
  $a F01. $x 700. $x 687
  072
   
  $a F03. $x 625. $x 539
  150
   
  $a mentální retardace $2 czmesh
  450
   
  $w i $a Deficiency, Mental $i UF
  450
   
  $w i $a Disability, Intellectual $i UF
  450
   
  $w i $a duševně postižení $i UF
  450
   
  $w i $a idiocie $i UF
  450
   
  $w i $a Idiocy $i UF
  450
   
  $w i $a intelektuální neschopnost $i UF
  450
   
  $w i $a Intellectual Development Disorder $i UF
  450
   
  $w i $a Mental Deficiency $i UF
  450
   
  $w i $a Mental Retardation $i UF
  450
   
  $w i $a Mental Retardation, Psychosocial $i UF
  450
   
  $w i $a mentální deficience $i UF
  450
   
  $w i $a psychosociální retardace $i UF
  450
   
  $w i $a Retardation, Mental $i UF
  550
   
  $w g $a neurobehaviorální symptomy $7 upol_us_auth*d019954
  550
   
  $w g $a neurovývojové poruchy $7 upol_us_auth*d065886
  550
   
  $w h $a Patauův syndrom $7 upol_us_auth*d000073839
  550
   
  $w h $a syndrom kočičího mňoukání $7 upol_us_auth*d003410
  550
   
  $w h $a de Langeové syndrom $7 upol_us_auth*d003635
  550
   
  $w h $a Downův syndrom $7 upol_us_auth*d004314
  550
   
  $w h $a Praderové-Williho syndrom $7 upol_us_auth*d011218
  550
   
  $w h $a Rubinsteinův-Taybiův syndrom $7 upol_us_auth*d012415
  550
   
  $w h $a syndrom WAGR $7 upol_us_auth*d017624
  550
   
  $w h $a Williamsův-Beurenův syndrom $7 upol_us_auth*d018980
  550
   
  $w h $a mentální retardace vázaná na chromozom X $7 upol_us_auth*d038901
  667
   
  $a do not equate /rehabil with EDUCATION OF INTELLECTUALLY DISABLED
  680
   
  $a Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje‚ který je charakterizován zvláště porušením dovedností‚ projevujícím se během vývojového období‚ postihujícím všechny složky inteligence‚ to je poznávací‚ řečové‚ motorické a sociální schopnosti. Retardace se může vyskytnout bez‚ nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami. Retardace má mnoho možných etiologií od genetické vady po zátěž v perinatálním období. K určení intelektuální úrovně jsou obvykle používány testy IQ. Hraničními hodnotami jsou výsledky v rozmezí 70-79 IQ. Výsledek nižší než 69 IQ je známkou retardace.
  688
   
  $a 1967(1963)
  750
  -2
  $a Intellectual Disability $7 D008607
  980
   
  $x M
  982
   
  $a 1