Počet záznamů: 1  

Vnitřní migrace v Indii

 1. Údaje o názvuVnitřní migrace v Indii [rukopis] / Dominik Obruča
  Osobní jméno Obruča, Dominik, (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názInternal Migration in India
  Dal.odpovědnost Syrovátka, Miroslav, (oponent)
  Macková, Lucie (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra rozvojových studií (udelovatel akademické hodnosti)
  Vyd.údaje2018
  Fyz.popis83 s. (159 318 znaků)
  AnotaceVnitřní migrace významným způsobem ovlivňuje situaci v řadě zemí světa. Její míra v současné době často souvisí s ekonomickou situací dané země a je často spojována s růstem městské populace. Tato práce se soustředí na popis vnitřní migrace v Indii s důrazem na pracovní migraci a zvyšující se míru urbanizace. V případové studii postavené na vlastním výzkumu se blíže zaměřuji na migraci do města Pune, které patří mezi významné příjemce zahraničních investic proudících do Indie. Výzkum realizovaný v Pune v srpnu a září 2016 si klade za cíl popis příčin a faktorů migrace do tohoto města, subjektivně vnímaných pozitiv a negativ migrace do Pune a popis specifik migračních trendů spojených s migrací do tohoto města. Vnitřní migrace je v práci pojímána jako multidimenzionální fenomén, který souvisí s ekonomickými i společenskými aspekty, změnami životního stylu, rolí tradic nebo rodinných vazeb. Důraz je kladen také na multikulturní povahu společnosti žijící ve městě Pune a kontakty mezi jednotlivými etnickými, náboženskými nebo jazykovými skupinami a společenskými vrstvami. Výsledky výzkumu jsou porovnány s teoretickými předpoklady popsanými v literatuře zabývající se vnitřní migrací v Indii i vnitřní migrací jinde ve světě. V návaznosti na to jsou v práci diskutovány náměty k dalšímu výzkumu a tvorbě politik.
  Internal migration significantly influences the situation in many countries in the world. The current amount of internal migrants often corresponds with the economic situation in the country in question and it is often connected with urban population growth. This work aims to describe the internal migration in India with a special focus on labor migration and the growing rate of urbanization. In the case study based on my own field research I investigate migration into the city of Pune, which is one of the major recipients of foreign direct investments coming to India. The field research was carried out in Pune in August and September 2016 and its goal is to describe the causes of and factors impacting migration into the city, subjective view on the positives and negatives of the migration and the description of the specifics of migration trends connected with this migration stream. In this work, internal migration is approached as a multidimensional phenomenon, which is related to economic and social aspects, life style changes and the role of traditions or family networks. Special attention is paid to the multicultural nature of the society in the city of Pune and the interactions between specific ethnic, religious of language groups and different social classes. The findings of the field research are compared to theoretical assumptions proposed in the literature discussing internal migration both in India and in other countries. Following the comparison, suggestions for future research and policy development are discussed.
  Předmět.hesla vnitřní migrace * ekonomický rozvoj * sociální změny * Indie * Pune * Internal Migration * Economic Development * Social Change * India * Pune
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.Diplomové práce (Mgr.,Ing.)
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programGeografie
  Studijní oborMezinárodní rozvojová studia
  Datum zadání04.01.2016
  Plánované datum odevzdání15.04.2017
  Datum odevzdání28.02.2018
  Datum obhajoby30.05.2018
  Výsledné hodnocení1 (Hodnocení známkou)
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00215279-333981945.pdf121.3 MB28.02.2018
  PosudekTyp posudku
  00215279-ved-326116932.pdfPosudek vedoucího
  00215279-opon-901991291.pdfPosudek oponenta

Počet záznamů: 1