Počet záznamů: 1  

Hodnocení změn v aktivitě autonomního nervového systému během letní kondiční přípravy u prvoligových fotbalistů

 1. Údaje o názvuHodnocení změn v aktivitě autonomního nervového systému během letní kondiční přípravy u prvoligových fotbalistů [rukopis] / Jan Skoupil
  Další variantní názvyHodnocení změn v aktivitě autonomního nervového systému během letní kondiční přípravy u prvoligových fotbalistů
  Osobní jméno Skoupil, Jan (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názEvaluation of changes in the activity of the autonomic nervous system during summer conditioning training in first league football players
  Vyd.údaje2011
  Fyz.popis80 s. : grafy, tab.
  PoznámkaVed. práce Michal Botek
  Dal.odpovědnost Botek, Michal, 1979- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Centrum kinantropologického výzkumu (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Spektrální analýza variability srdeční frekvence * sportovní trénink * fotbal * individualizace zatěžování * Borgova škála * Spectral analysis of heart rate variability * sports training * football * individualization loading * Borg scale
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programTělesná výchova a sport
  Studijní oborTělesná výchova a sport
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00160993-927848507.pdf19979.9 KB20.05.2011
  PosudekTyp posudku
  00160993-ved-762175327.xlsPosudek vedoucího
  00160993-opon-828942882.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00160993-prubeh-636582619.jpg01.03.201120.05.201123.05.20112Hodnocení známkou

  Cílem práce byla analýza změn v aktivitě ANS u jednotlivců, podle postů, i z hlediska celého mužstva. Pro hodnocení byla použita metoda spektrální analýzy variability srdeční frekvence. U jednotlivců byly výrazné individuální rozdíly, které poukazují na odlišné reakce v aktivitě ANS u jednotlivých hráčů na stejnou zátěž. Hodnocení aktivity ANS z pohledu postů prokázalo rozdílnou dynamiku reakce obránců, záložníků a útočníků. Z celkového pohledu mužstva byla zvolená intenzita zatěžování optimální. Pro hodnocení bylo použito průměrných hodnot všech hráčů, což nekoresponduje s intraindividuálními rozdíly při hodnocení jednotlivců. V práci byla porovnána aerobní kapacita s aktivitou ANS. Výsledky prokázaly, že ani jeden ze sledovaných hráčů není na špičkové úrovni v obou sledovaných parametrech. Pouze tři hráči měli vysokou hodnotu aktivity ANS, ale při současné nízké úrovni aerobní kapacity. Zbývajících šest hráčů mělo nízkou aktivitu ANS, z toho jen dva při vysoké úrovní aerobní kapacity. Jako poslední byla hodnocena subjektivně vnímaná únava pomocí Borgovy škály. Výsledky poukázaly na odlišnost vnímání námahy a skutečného zatížení v tréninku.Aim of the thesis was to analyze changes in ANS activity at individuals, according to the posts and in terms of the whole team. The method of the spectral analysis of heart rate variability was used for the assessment. There were significant differences at individuals that suggest different responses of ANS activity at individual players on the same load. ANS activity assessment, in terms of posts, showed different dynamic reaction of the defenders, midfielders and forwards. The optimal load intensity was used for the whole team perspective. The average values of all players were used for the evaluation which does not correspond to the intraindividual differences at the individual assessment. The aerobic capacity was compared with ANS activity. The results showed that none of the players is at the top level in both assessed parameters. There were only three players who had a high value of ANS activity, but a low level of aerobic capacity. The remaining six players had a low activity of the ANS and only two of them a high level of aerobic capacity. Subjectively perceived fatigue was the last assessed value using the Borg scale. The results showed the difference in perception of effort and the actual load in the training.

Počet záznamů: 1