Počet záznamů: 1  

Novely zákona o veřejných zakázkách v roce 2010

 1. Údaje o názvuNovely zákona o veřejných zakázkách v roce 2010 [rukopis] / Martin Najman
  Další variantní názvyNovely zákona o veřejných zakázkách v roce 2010
  Osobní jméno Najman, Martin (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAmendments of the Act on Public Procurement in 2010
  Vyd.údaje2011
  PoznámkaOponent Ludmila Lochmanová
  Ved. práce Petra Jungová
  Dal.odpovědnost Lochmanová, Ludmila (oponent)
  Jungová, Petra (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra obchodního práva a mezinárodního soukromého práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Zákon č. 137/2006 Sb. * o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") * novely zákona * důležité pojmy a zásady * protikorupční opatření * strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek * směrnice orgánů EU * ZELENÁ KNIHA * NIPEZ * veřejná zakázka * zadavatel * dodavatel - uchazeč * druhy zadávacího řízení * předmět plnění VZ * kvalifikační předpoklady * hodnotící kriteria * lhůty * správní delikty zadavatele a dodavatele * námitkové řízení * přezkumná činnost orgánů dohledu * Act No. 137/2006 Coll. On Public Procurement * as amended (the "Act") Act * important concepts and principles * anti-corruption measures * strategies * electronic public procurement
  electronic public procurement * the institutions of the EU Green Paper * NIPEZ * public procurement * contracting * contractor - the candidate * the types of procurement procedure * the service VZ * qualification requirements * evaluation criteria * deadlines * administrative violations authority and the supplier * the opposition procedure * review the activities of supervisors
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00133705-680375106.docx17248.9 KB19.08.2011
  PosudekTyp posudku
  00133705-ved-265543258.xlsPosudek vedoucího
  00133705-opon-251167876.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00133705-prubeh-797127908.pdf26.07.201019.08.201115.09.20111Hodnocení známkou

  Diplomová práce kromě vstupního úvodu, cílů, motivace, dosavadního zpracování tématu a použitých vědeckých metod, zahrnuje historický exkurs do problematiky vývoje veřejných zakázek, reflektuje na vývoj tohoto právního odvětví od vzniku české státnosti, přičemž její podstatná část se následně zaměřuje na právní regulaci aktuálních otázek tohoto právního oboru od roku 2010 v České republice v návaznosti na transpozici evropských norem do českého právního řádu. Vymezuje důležité pojmy a zásady týkající se normotvorby v oblasti celého procesu realizace veřejných zakázek. Ve zvláštní části se zabývá přehledem a komentovaným platným zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zejména ve znění novely č. 417/2009 Sb., č. 179/2010 Sb. a 423/2010 Sb. Následně uvádí předpokládanou premisu dalšího vývoje v oblasti právní úpravy veřejných zakázek v ČR. Zaměřuje se na hlavní cíle tzv. "ZELENÉ KNIHY o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek", "Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015", "Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)", jako na inovativní, efektivnější, hospodárnější a transparentnější postupy při procesování veřejných zakázek na národní i mezinárodní úrovni a s cílem omezení korupčního rizika při jejich zadávání. Konečně diplomová práce akcentuje přípravu právní úpravy veřejných zakázek, v návaznosti na implementaci norem orgánů EU do národního právního řádu, v roce 2011, a to přijetím novely zákona o veřejných zakázkách, týkající se obrany, bezpečnosti a citlivých záležitostí (tzv. DEFENCE NOVELA") a další zásadní novely téhož zákona (tzv. "Druhá novela"), která je po veřejné diskusi v mezirezortním připomínkovém řízení.Thesis in addition to initial introduction, objectives, motivation, the current treatment of the subject and used scientific methods, including historical overview of development issues in public procurement, reflecting the evolution of the legal branch of the Czech statehood, while a substantial part then focuses on the legal regulation of current issues the legal field since 2010 in the Czech Republic in relation to the transposition of European standards into the Czech legal order. It defines important concepts and principles of standardization in the implementation process of public procurement. In a special section deals with the review and commented the latest versions of Act No. 137/2006 Coll. On public procurement, particularly as amended by Act No. 417/2009 Coll., No. 179/2010 Coll. and 423/2010 Coll. Next, the premise of further developments expected in the area of public procurement law in the country. It focuses on the main objectives of the so-called "Green Paper on the modernization of EU public procurement towards more efficient European market for public procurement," Strategy for electronic public procurement for the period 2011-2015 "," National Infrastructure for e-procurement (NIPEZ), as an innovative, effective, efficient and transparent procedures for public procurement to compute the national and international level and to limit the risk of corruption in the award. Finally, the thesis emphasizes the preparation of public procurement law, in connection with the implementation of standards by the EU in 2011, adopting amendments to the Public Procurement Act, relating to defense and security of sensitive issues (i.e. DEFENCE AMENDMENT ") and other major amendment same Act (the "Second Amendment"), which is a public discussion in the inter-ministerial comment procedure.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.