Počet záznamů: 1  

Pracovní podmínky zaměstnankyň

 1. Údaje o názvuPracovní podmínky zaměstnankyň [rukopis] / Veronika Klimentová
  Další variantní názvyPracovní podmínky zaměstnankyň
  Osobní jméno Klimentová, Veronika (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názWorking Conditions of Female Workers
  Vyd.údaje2011
  PoznámkaOponent Eva Šimečková. Ved. práce Patrik Matyášek
  Dal.odpovědnost Šimečková, Eva, 1965- (oponent)
  Matyášek, Patrik (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Pracovní podmínky * zvláštní pracovní podmínky žen * rovné zacházení * zákaz diskriminace * těhotné ženy * kojící ženy * matky do konce devátého měsíce po porodu * mateřská dovolená * rodičovská dovolená * Working conditions * working conditions of women * equal treatment * prohibition of discrimination * pregnant women * nursing women * mothers until the end of nine month after delivery * maternity leave * parental leave
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00123551-603698119.doc6476.7 KB17.03.2011
  PosudekTyp posudku
  00123551-ved-239951415.docPosudek vedoucího
  00123551-opon-523692543.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00123551-prubeh-747852193.pdf31.03.201017.03.201116.06.20111Hodnocení známkou
  SignaturaČár.kódLokaceDislokaceInfo
  D 2049 (PF)3130018662PFPF - sklad knihovnypouze prezenčně

  Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Pracovní podmínky zaměstnankyň. Toto téma považuji za velmi zajímavé, zejména pro mě jako ženu a budoucí matku. Literatura k tomuto tématu je zastaralá a proto se pokusím podat ucelený pohled na pracovní podmínky zaměstnankyň. Je velmi důležité věnovat pozornost této kategorii zaměstnanců, protože si myslím, že jsou více znevýhodněni než ostatní zaměstnanci.V první části své práce se budu věnovat pozici ženy na trhu práce. V této kapitole se také zaměřím na princip rovnosti a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích a napíšu něco i o pramenech právní úpravy těchto principů.V dalších částech své práce budu definovat obecné pojmy - pracovní podmínky, zvláštní pracovní podmínky žen a zmíním se o druzích a funkcích pracovních podmínek. Jedna část mé diplomové práce bude věnována vývoji právní úpravy pracovních podmínek od poloviny 19. století Ve čtvrté části se zaměřím na konkrétní pracovní podmínky žen. Je to nejdůležitější část mé práce. Náš zákoník práce rozlišuje pracovní podmínky žen, pracovní podmínky těhotných žen, pracovní podmínky žen, které kojí a matek do konce devátého měsíce po porodu. Pátá část mé práce bude věnována mateřské a rodičovské dovolené. Popíšu právní úpravu těchto pracovních podmínek v České republice, Německu, Francii a Švédsku. V rámci své diplomové práce budu používat literaturu, články, judikáty ESD, Nejvyššího soudu a dalších soudů v České republice.Cílem této práce je popsat nejdůležitější věci ohledně pracovních podmínek. Informace z této práce by měly poskytnout každému ucelený pohled na pracovní podmínky žen. Pracovní podmínky žen jsou důležitým tématem dnešní, minulé a budoucí společnosti.I have chosen the theme - Working conditions of women - for my thesis. This theme is very interesting for me as woman and the future mother. Literature for this theme is obsolete and therefore I try to give comprehensive view of the working condition of women. It is very important to pay attention to this category of employees because I think that they are more disadvantaged than other employees.In the first part of my thesis I will deal with the position of woman in the labor market. In this chapter I will focus on the principle of equal treatment and prohibition of discrimination in labor relations and I will write something about the sources of legal regulation of these principles. In next parts of my thesis I will define the general concepts - working conditions, working conditions of women and I will mention about types and functions of working conditions. One part of my thesis will be dedicated to development of legal regulation of working conditions since half of the 19th century.In fourth part I will focus on specific working conditions of women. It is the most interesting part of my thesis. Our Labour Code distinguishes working conditions of all women, working conditions of pregnant women, working conditions of women who are breastfeeding and mothers until the end of the ninth month after delivery.The fifth part will be dedicated to maternity leave and parental leave. I will describe the legal regulation of these working conditions in the Czech Republic and Germany, France and Sweden.In my thesis I will use literature, magazines and the case law of European Court of Justice, Supreme Court and other courts in the Czech Republic.The aim of this thesis is to describe the important things about the working conditions. The informations from this thesis would provide everyone comprehensive view of the working condition of women. Working conditions of women are important issue of today, past and future society.

Počet záznamů: 1