Počet záznamů: 1  

Analýza a rozvoj daného mikroregionu Olomouckého kraje

 1. Údaje o názvuAnalýza a rozvoj daného mikroregionu Olomouckého kraje [rukopis] / Lucie Marková
  Další variantní názvyAnalýza a rozvoj daného mikroregionu Olomouckého kraje
  Osobní jméno Marková, Lucie (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAnalysis and development of microregion in Olomouc region
  Vyd.údaje2010
  Fyz.popis80 s. (106 248) : il., mapy, grafy, tab.
  PoznámkaVed. práce Vít Pachta
  Dal.odpovědnost Pachta, Vít (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova mikroregion * mikroregion Království * obce * obyvatelstvo * infrastruktura * doprava * zemědělství * SWOT * dotace * fondy * Evropská unie * rozvoj * projekty * microregion * microregion Kingdom * communities * infrustructure * transportation * agriculture * SWOT * dotation * funds * European union * development * plans
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPedagogika
  Studijní oborPedagogika - správní činnost
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  127705-239549734.pdf51.6 MB25.06.2010
  PosudekTyp posudku
  127705-ved-213899605.docPosudek vedoucího
  127705-opon-806551356.docPosudek oponenta

  Diplomová práce analyzuje mikroregion Království, a to v jeho současné i budoucí podobě. Po vymezení pojmu ?mikroregion? se zabývá současnou analýzou mikroregionu, která zahrnuje jeho založení, strukturu, skladbu obyvatel, infrastrukturu, hospodářskou situaci, občanskou vybavenost, cestovní ruch a rozvojové záměry obcí. Důraz je však kladen zejména na jednotlivé články, kterými jsou jednotlivé obce. SWOT analýza se zabývá silnými a slabými stránkami, příhodnostmi a hrozbami v oblasti dopravy a infrastruktuty, cestovního ruchu, životního prostředí, lidskými zdroji a trhem práce, občanskou vybaveností a managementem mikroregionu. Závěrečná část textu se věnuje programem strategického rozvoje mikroregionu.Graduation work analyses microregion Kingdom in its present and future form. After the determinativ of the term ?microregion? it deals with present analysis of microregion which involves its establishment, the population structure, infrustructure, economics situation, civic amenities, tourism and regional development plan of communities. Emphasis is Bering placed on the individual parts which are the individual communities. SWOT analysis deals with strong nad week points, conveniences and threats in the sphere of transportation and infrastructure, tourism, living enviroment, human resourses and labour market, civic amenities of the microregion.

Počet záznamů: 1