Počet záznamů: 1  

Možnosti využití projektivních technik při práci psychologa na ZŠ

 1. Údaje o názvuMožnosti využití projektivních technik při práci psychologa na ZŠ [rukopis] / Kateřina Bartlíková
  Další variantní názvyMožnosti využití projektivních technik při práci školního psychologa na ZŠ
  Osobní jméno Bartlíková, Kateřina (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názPossibilities of Using Projective Methods by the School Psychologist at the Primary School
  Vyd.údaje2010
  Fyz.popis84
  PoznámkaVed. práce Eleonora Smékalová
  Dal.odpovědnost Smékalová, Eleonora (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dolejš, Martin, 1980- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova projektivní metody * dětská kresba * Baumtest * Test hvězd a vln * školní psycholog * dětská deprese * úzkost * poruchy školní adaptace * specifické poruchy učení * projective methods * child drawing * Baumtest * The Star-wave test * school psychologist children´s depression * anxiety * School adjustment disorder * specific learning disordes
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPsychologie
  Studijní oborPsychologie
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  99031-910796342.pdf426.5 MB31.03.2010
  PosudekTyp posudku
  99031-ved-929881401.docPosudek vedoucího
  99031-opon-730328455.docPosudek oponenta

  Předkládaná diplomová práce se zabývá projektivními metodami. Z teoretického hlediska je orientovan na popis kresebných projektivních metod, role školního psychologa, jeho pracovní náplň a legislativní rámec, dále pak problematika některých diagnóz dětí spojených se školním prostředím. Bylo osloveno 97 dětí, z nichž každý respondent vyplnil tři dotazníky a dvě kresby pro srovnání výsledků obou metod. Cílem výzkumu bylo komparovat výsledky dotazníků a projektivních technik. Obě metody vedou k odhalení úzkosti u dětí. Dotazníkové metody sloužily jako nástroj k vytvoření experimentální a kontrolní skupiny ? tedy děti úzkostné a neúzkostné. Obě skupiny pak byly porovnány v kresbě v Baumtestu a Testu hvězd a vln. Byly zmapovány i rozdíly mezi pohlavími nebo například mezi dětmi se specifickými poruchami učení a bez této poruchy. Výsledky byly zpracovány primárně kvantitativně s doplňující metodou polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor byl reprezentován dětmi čtvrtých až šestých tříd základní školy. Základní soubor byl tvořen 97 dětmi ? 55 dětí v pásmu normality, 26 dětí integrovaných a 16 dětí ve speciální třídě. Dotazníkovou metodou byl vzorek rozdělen na experimentální skupinu čítající 39 dětí a kontrolní soubor o 58 dětech. Terénní výzkum probíhal na podzim v roce 2009 na základní škole v Ostravě.This thesis deals with projective methods. From a theoretical point of view it is focused on the description of projective drawing techniques and school psychologist`s role his activities and legislative framework of his work. Also deals with issues related to children diagnoses which are related to school environment. 97 children were asked and each of them had to fill three questionnaires and two drawnings for the comparsion of results of both methods. The aim was to compare the results of questionnaires and projective methods. Both methods lead to the detection of children`s anxiety. Questionnaire is used as a tool to create experimental and control group ? anxious children and non-auxious children. Both groups were compared in test Baumtest and Stars and Waves test. This thesis also maps differences between sexes or between children with learning disabilities and children without this disabilities. Results were primaly processed in quatitative way and then they were proccesed by structured interview method. Research sample was representated by children of the fourth to sixth grade of primary school. Basic testing sample consisted of 97 children ? 55 children in the zone of normality, 26 integrated children and 16 children from special classes. Using questionnaire method the sample was divided into an experimental group with 39 children and control group with 58 children.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.