Počet záznamů: 1  

Bílá kniha o náhradách škody způsobené porušením soutěžního práva

 1. Údaje o názvuBílá kniha o náhradách škody způsobené porušením soutěžního práva [rukopis] / Lenka Droscová
  Další variantní názvyBílá kniha o náhradách škody způsobené porušením soutěžního práva
  Osobní jméno Droscová, Lenka (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názWhite Paper on on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules
  Vyd.údaje2010
  PoznámkaVed. práce Michal Petr
  Dal.odpovědnost Petr, Michal, 1977- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Stehlík, Václav, 1977- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra mezinárodního a evropského práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova súťaž * súťažné právo * kartelové právo * kartelová dohoda * podnik * relevantný trh * výnimky * zneužitie dominantného postavenia * tržný podiel * súťažné orgány * presadzovanie práva * sukromné/verejné presadzovanie práva * žaloby o náhradu škody * nárok * odškodnenie * kolektívne žaloby * aktívna legitimácia * zavinenie * prenesenie navýšenia ceny * priamy/nepriamy odberateľ * vzájomné sprístupňovanie dôkazov medzi stranami * dôkazná sila * dôkazné bremeno * zhovievavosť * náklady konania * premlčacie lehoty * competition * competition law * antitrust law * cartel agreement * undertaking * relevant market
  relevant market * exemptions * abuse of dominant position * market share * competition authorities * enforcement * private/public enforcement * damages actions * claim * redress/remedy * class actions * legal standing * fault * passing-on overcharge * direct/indirect purchaser * disclosure * standard of proof * burden of proof * leniency * costs * limitation periods
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  92748-803896682.doc29843.3 KB25.02.2010
  PosudekTyp posudku
  92748-ved-571076480.docPosudek vedoucího
  92748-opon-197100556.docPosudek oponenta

  Práca sa zaoberá súkromným presadzovaním súťažneho práva, a to predovšetkým v rámci Európskej únie. Cieľom práce je analyzovať tento druh presadzovania práva, jeho postavenie v rámci presadzovania súťažného práva vôbec, ako aj možnosti jeho budúceho vývoja. Ťažisko práce spočíva v rozbore dokumentu, ktorý k podpore súkromného presadzovania práva vydala Európska komisia - tzv. Biela kniha. Prvé dve úvodné kapitoly práce sú venované vymedzeniu základných pojmov spadajúcich do tejto oblasti, ako je napr. pojem súťažného práva, antitrustu, kartelových dohôd, etc. Tretia kapitola sa venuje spôsobom presadzovania súťažného práva, ich vzájomnému vzťahu, funkciám a nástrojom k plneniu ním zverených úloh. Štvrtá kapitola je zamerána na verejné presadzovanie súťažného práva, stanoví jeho subjekty, spoluprácu medzi nimi, ako aj oprávnenia, ktorými disponujú v rámci vyšetrovacieho procesu. Stručne načrtnutá je aj problematika tzv. programov zhovievavosti. Posledné dve kapitoly sú už vyhradené pre private enforcement. Identifikujú jeho subjekty, ich spoluprácu, procesné práva a záruky, ako aj iniciatívy podniknuté Komisiou v tejto oblasti za účelom jeho širšieho uplatnenia. Práve v záverečnej - šiestej - kapitole je analyzovaná aj samotná Biela kniha ako aj stanoviská, ktoré k ňou navrhovaným opatreniam Komisia obdŕžala.The thesis deals with private antitrust enforcemnet, especially in the area of the European Union. The goal of the thesis is to analyse this type of enforcement, its position within the antitrust enforcement system, as well as the perspectives of its future development. The essential part of the thesis lies in the analysis of the document issued by the European Commission in order to facilitate private antitrust enforcement - the White Paper. First two introductory chapters pay attention to the definitions of the general terms ralated to the topic in question, e.g. competition law, antitrust, cartel agreements, etc. The third chapter is dedicated to the different types of antitrust enforcement, relations between them, their functions as well as instruments used by them with a view to fulfill the tasks entrusted to them. The fourth chapter aims for analysis of public antitrust enforcement. In order to do so the chapter identifies its subjects, cooperation between them as well as their investigatory powers. It also makes a brief comments on the leniency programs. Finally, the last two topics are assigned to private antitrust enforcement. They identify its subjects, cooperation between them, procedural rigths and guarantees as well as iniciatives conducted by the Commission for the purpose of its broader aplication in this area of law. In the final chapter - the sixth one - the analysis of White Paper is carried out. It also deals with opinions received from the different european bodies as well as the other organisations.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.