Počet záznamů: 1  

Dělba moci v ČR se zřetelem na mimořádné stavy státu

 1. Údaje o názvuDělba moci v ČR se zřetelem na mimořádné stavy státu [rukopis] / Andrea Vosáhlová
  Další variantní názvyDělba moci v ČR se zřetelem na mimořádné stavy státu
  Osobní jméno Vosáhlová, Andrea (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názDivision of power in the Czech Republic in consideration of the extraordinary states of state
  Vyd.údaje2010
  PoznámkaVed. práce Jaroslav Sovinský
  Dal.odpovědnost Sovinský, Jaroslav (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Jirásek, Jiří (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra ústavního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Mimořádná situace * Mimořádný stav * Válečný stav * Stav ohrožení státu * Nouzový stav * Stav nebezpečí * Bezpečnost státu * Ústava České republiky * Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky * Bezpečnostní rada státu * Krizová opatření * Krizový štáb * Krizový plán * Omezení základních práv a svobod * Svrchovanost * Územní celistvost * Demokratické základy státu * Vnitřní pořádek a bezpečnost * Branná povinnost * Obrana státu * Integrovaný záchranný systém * Emergency situation * Emergency state * War state * State of threat to the country * State of emergency * State of danger * State security * Constitution of the Czech Republic
  Constitution of the Czech Republic * Constitutional Act on Security of the Czech Republic * National Security Council * Crisis measures * Crisis staff * Crisis plan * Limitation of fundamental rights and freedoms * Sovereignty * Territorial integrity * Democratic principles of the state * Internal order and security * Compulsory service * Defence of the state * Integrated Rescue System
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  87983-120097272.pdf9824.5 KB20.09.2010
  PosudekTyp posudku
  87983-ved-406527553.rtfPosudek vedoucího
  87983-opon-123035324.docPosudek oponenta
  SignaturaČár.kódLokaceDislokaceInfo
  D 2228 (PF)3130018841PFPF - sklad knihovnypouze prezenčně

  Tato diplomová práce na téma Dělba moci v ČR se zřetelem na mimořádné stavy státu se zabývá otázkou zajištění bezpečnosti České republiky, přičemž jejím ústředním motivem je problematika mimořádných stavů na území České republiky. Záměrem této práce bylo nastínit jakým způsobem je zajišťována bezpečnost České republiky, přičemž bylo dospěno k názoru, že je tak učiněno dostačujícím způsobem. Cílem bylo rovněž charakterizovat jednotlivé mimořádné stavy, které mohou být v České republice zavedeny, tedy válečný stav, stav ohrožení státu, nouzový stav a stav nebezpečí, vymezit orgány a osoby, které se na jejich vyhlášení, řešení a skončení podílejí, a analyzovat právní předpisy, které tuto otázku upravují. Na základě rozboru zkoumané problematiky bylo upozorněno na některé nedostatky a nejasnosti právní úpravy, přesto byla úprava mimořádných stavů v České republice shledána uspokojující a schopna v praxi obstát. Diplomová práce rovněž obsahuje vymezení problematiky mimořádných stavů na Slovensku a s ním související komparaci některých institutů v českém a slovenském právním řádu, a vyjmenování mimořádných stavů, které již byly v České republice od okamžiku přijetí ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejících právních norem, vyhlášeny.This diploma paper on the theme Separation of Powers in the Czech Republic with Regard to Emergency States addresses the issue of ensuring security of the Czech Republic and its leitmotif is the issue of emergency situations on the territory of the Czech Republic. The intention of this paper is to describe the manner of ensuring security of the Czech Republic while I reached the conclusion that the concerned method is sufficient. Another objective was to characterize individual emergency states which may be declared in the Czech Republic, i.e. war state, state of threat to the country, state of emergency and state of danger, to define bodies and persons engaged in their declaration, settlement and termination and to analyze legal regulations addressing this issue. Having analysed the examined issue, I pointed out certain defects and vagueness of the legal regulation, still I found the regulation of emergency states in the Czech Republic satisfactory and capable of standing the test in practice. The diploma paper also includes definition of the issue of emergency states in Slovakia and the related comparison of certain institutes of the Czech and Slovak legal orders and specification of emergency states which have been declared in the Czech Republic as of passing the Constitutional Act No. 110/1998 Coll., on Security of the Czech Republic, as amended, and related legal regulations.

Počet záznamů: 1