Počet záznamů: 1  

Ústavněprávní ochrana menšin

 1. Údaje o názvuÚstavněprávní ochrana menšin [rukopis] / Jitka Kaplanová
  Další variantní názvyÚstavněprávní ochrana menšin
  Osobní jméno Kaplanová, Jitka (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názConstitutional protection of the minorities
  Vyd.údaje2011
  PoznámkaVed. práce Jaroslav Sovinský
  Dal.odpovědnost Sovinský, Jaroslav (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Tomoszek, Maxim, 1979- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra ústavního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Menšina * Národnostní menšina * Etnická menšina * Národ * Národnostní otázka * Rasa * Skupiny menšin * Práva menšin * Vývoj ochrany menšin * Zákaz diskriminace * Rada Evropy * Minority * National minority * Ethnic minority * Nation * National question * Race * Minority groups * Minority rights Development of minority protection * Minority protection * Constitution of the Czech Republic * Charter of the fundamental rights and basic freedoms * Prohibition of discrimination * Law on the rights of national minorities
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  87981-201604457.doc7029.3 MB13.01.2011
  PosudekTyp posudku
  87981-ved-669434407.docPosudek vedoucího
  87981-opon-957778380.docPosudek oponenta
  SignaturaČár.kódLokaceDislokaceInfo
  D 2041 (PF)3130018654PFPF - sklad knihovnypouze prezenčně

  Tato diplomová práce na téma Ústavněprávní ochrana menšin se zabývá otázkou práv menšin na území České republiky, přičemž hlavní pozornost je zaměřena především na ústavní a zákonné předpisy, které s ochranou menšin souvisí. Cílem této práce bylo uceleně pojednat o ústavní ochraně a postavení menšin v České republice, načež bylo dospěno k závěru, že je tak učiněno uspokojujícím a přiměřeným způsobem. Záměrem bylo též definovat pojem menšina a rovněž pojmy s ní související, jako je národ, rasa či národnostní otázka. Stručně byl popsán též vývoj ochrany menšin na našem území od roku 1918, přičemž byly zmíněny nejdůležitější právní normy zabývající se menšinami v jednotlivých historických obdobích. Na základě rozboru ústavních a zákonných předpisů, které menšinám na našem území poskytují ochranu, a posléze konkretizací některých závazků, které České republice vyplývají z mezinárodního práva, byla právní úprava ochrany menšin shledána dostatečnou, přestože bylo upozorněno na některé nedostatky. Diplomová práce rovněž obsahuje charakteristiku orgánů, které se ochranou menšin v České republice zabývají. Přílohu diplomové práce tvoří fotografie budov s vícejazyčnými názvy v obci Mosty u Jablunkova, které jsou příkladem aplikace našeho právního řádu v praxi.This thesis on the subject of Constitutional protection of minorities is concerned with the issue of minorities rights in the Czech Republic when the main attention is focused on constitutional and statutory provisions, which is related to the protection of minorities. The aim of this study was to comprehensively discuss the constitutional status and protection of minorities in the Czech Republic, when by the end was concluded that it does so in a satisfactory and appropriate manner. The intention was also to define the concept of minority as well as terms relating to it, as a nation, race or ethnic issue. There was also briefly described the development of protection of minorities in our country since 1918, and mentioned were the most important legal norms dealing with minorities in different historical periods. Based on the analysis of constitutional and statutory provisions that provides the protection of minorities in our country, and finally an illustration of certain obligations that the Czech Republic under international law, the provisions for the protection of minorities found to be sufficient, although it was pointed out some shortcomings. The thesis also contains a description of the institutions, which are the protection of minorities in the Czech Republic deal. Appendix thesis consists of pictures of buildings with multilingual titles in the village of Mosty u Jablunkova, which are examples of application of our rule of law in practice.

Počet záznamů: 1