Počet záznamů: 1  

Děti a internet

 1. Údaje o názvuDěti a internet [rukopis] / Ester Minaříková
  Další variantní názvyDěti a internet
  Osobní jméno Minaříková, Ester (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názChildren and the Internet
  Vyd.údaje2010
  Fyz.popis94 s. : grafy, tab. + CD ROM
  PoznámkaVed. práce Evžen Růžička
  Dal.odpovědnost Růžička, Evžen (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Internet * dítě * výchova * mediální výchova * virtuální svět * Internet * children * education * media education * the virtual world
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPedagogika
  Studijní oborPedagogika - správní činnost
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  84199-459998672.pdf26738.6 KB30.06.2010
  PosudekTyp posudku
  84199-ved-185015971.Posudek vedoucího
  84199-opon-795333167.Posudek oponenta

  Internet, který známe dnes a který se stal naším přítelem a pomocníkem, se zrodil počátkem 90. let. S nebývalou rychlostí a razancí se tato nová forma komunikace a zdroj informací stal součástí denního života rostoucího okruhu příslušníků společnosti. Prostupuje volný čas na všech úrovních ? od individuální po celospolečenskou, od místní po světovou ? a všechna tato prostředí pomáhá spojovat. Působení tohoto média má však také odvrácenou stranu: jednak přecenění diváckého a uživatelského přístupu na úkor vlastní aktivity a spoluúčasti, jednak propagaci násilí, šíření pornografie a dalších negativních jevů. Děti a mladí lidé se s různými médii setkávají denně v rodině, ve škole i ve volném čase. Prostřednictvím médií získávají informace o světě dospělých i vrstevnících; uspokojují a rozvíjejí svoje zájmy; inspirují se pro nové způsoby oddechu a zábavy; prožívají chvíle napětí, dobrodružství nebo radosti, dosáhnou-li stanoveného cíle; a někdy se na mediální tvorbě sami podílejí. Z výzkumu vyplývá, že internet je pro dospívající při plánování a vyplňování volného času v popředí zájmu. Provedeným šetřením se však ukázala naléhavost potřeby vštěpovat dospívajícím pravidla pro bezpečnější užívání internetu, upozornit je na možnost výskytu kybernetické šikany a na obezřetnost při komunikaci on-line.Internet we know today and who became our friend and helper, was born the beginning of 90 years. With unprecedented speed and drive with this new form of communication and source of information has become part of daily life of the growing circle of companies. Leisure pervades at all levels - from the individual whole society, from local to global - and all this environment helps to combine. Exposure to this medium has also other side: firstly, the revaluation of viewers and user access at the expense of their own activities and participation, both the promotion of violence, the spread of pornography and other negative phenomena. Children and young people with different media encounter daily in the family, school and leisure activities. Through the media get their information about the world of adults and peers, meet and develop their interests, inspire new ways of relaxation and fun, experience moments of tension, adventure and joy to reach the defined objective, and sometimes the media making themselves involved. Research shows that the Internet is in the planning for teens and fill their free time at the fore. However, the investigation, showed the urgency of the needs adolescents to inculcate the rules for safe Internet use to alert them to the possibility of cyber bullying and to be cautious when communicating online.

Počet záznamů: 1